image

ให้คำปรึกษาด้านบุคลากร (Recruiting & HR Consultant)

 

ให้คำปรึกษาด้านบุคลากรทั้งในด้าน

  • การอบรมพนักงาน
  • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
  • บริการสรรหาพนักงานให้ตรงความต้องการขององค์กร

บริการของเรา

Human Resource Management (HRM): การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
          หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรคือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน อาจทำโดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพราะบุคลากร คือ ขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด

HR Recruitment: สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทีมงานของเรา...
          มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน
          มีความสามารถในการเรียนรู้ความแม่นยำในกฎขององค์กร มีความรู้กฎและความแม่นยำในหมายแรงงาน 
          มีความสามารถในการแจ้งรายละเอียดเรื่องตำแหน่งงาน เงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
          มีความสามารถในการสัมภาษณ์ 

Key Performance Indicator (KPI): ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
K > Key : หัวใจหลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ
P > Performance : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามรถในการทำงาน
I  > Indicator : ดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด
          1. กำหนดตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (organization indicators)
          2. กำหนดตัวชี้วัดหลักในระดับหน่วยงาน (Department indicators)
          3. กำหนดตัวชี้วัดในระดับรายบุคคล (Department indicators)
          4. กำหนดตัวชี้วัดรอง (Secondary indicators)

Powered by MakeWebEasy.com