image

ให้คำปรึกษาด้านบุคลากร

(HR Consultant & Recruiting)

HR Management
• บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• บริการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• บริการจัดทำ Job Description และ KPIs Setting

 

HR Recruitment
• บริการสรรหาพนักงานให้ตรงตามความต้องการขององค์กรของท่าน


"ไม่ได้คน ...ไม่คิดเงิน"
การันตีตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน (นับจากหลังจากการเริ่มงานวันแรก)
✓ จัดหาผู้สมัครทดแทนตำแหน่งเดิม 1 ครั้ง

ทีมงานของเรา…
o ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งงานได้
o ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้นได้
o สามารถประสานงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ตลอดระยะเวลาสัญญา

Powered by MakeWebEasy.com